Słownik pojęć

OTT (Over-the top)

Dostarczanie treści multimedialnych za pomocą internetu bezpośrednio do końcowego użytkownika (np. platforma Netflix).

Drukuj Ulubione

Przejdź do

Partnerzy

Reklama