Słownik pojęć

OR (Open Rate)

Wskaźnik otwieralności e-maili, który pokazuje, ile osób otworzyło wiadomość. Jest on obliczany na podstawie wzoru: całkowita liczba wiadomości otwartych / dostarczone wiadomości e-mail x 100%.

Drukuj Ulubione

Przejdź do

Partnerzy

Reklama