Słownik pojęć

Określenie związane z technologią i strategią, która zakłada spójność sprzedaży w kanałach online i offline. Jednym z największych wyzwań omnichannel jest spójna polityka cenowa oraz rabatowa. Omnichannel uwzglęnia prowadzenie i rozwój różnych kanałów sprzedaży: poprzez salony tradycyjne, sklep internetowy, platformy sprzedażowe czy aplikację mobilną

Drukuj Ulubione

Przejdź do

Partnerzy

Reklama