Słownik pojęć

Business Intelligence (BI)

Proces poprawnego gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich analiza w celu optymalizacji metod biznesowych. Ma na celu przede wszystkim polepszenie kluczowych wskaźników efektywności biznesu (KPI).

Drukuj Ulubione

Przejdź do

Partnerzy

Reklama