Słownik pojęć

Big Data

Termin opisujący dużą ilość zmiennych i różnorodnych danych, które w procesie analizy i przetwarzania mogą doprowadzić do zdobycia nowej, wartościowej wiedzy, pozwalającej na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw lub optymalizację kluczowych procesów.

Drukuj Ulubione

Przejdź do

Partnerzy

Reklama