Słownik pojęć

AWP (Analiza przedwdrożeniowa)

Jej celem jest poznanie przez wykonawcę wymagań i potrzeb firmy w zakresie wdrożenia rozwiązania, określenie sposobu realizacji, zasad konfiguracji i integracji z istniejącymi systemami. Analizie podlega specyfikacja przedstawiona w umowie oraz procesy biznesowe.

Drukuj Ulubione

Przejdź do

Partnerzy

Reklama