Słownik pojęć

Optymalnie strona powinna mieć współczynnik uwagi na poziomie 1:1, czyli mieć jeden cel przewidziany dla pojedynczej strony docelowej, a także jedno wezwanie do działania (jedno miejsce do kliknięcia). Im więcej elementów zamieścimy na swojej stronie www i im więcej celów będziemy próbować zrealizować przy pojedynczym wejściu na stronę przez internautę, tym gorszy współczynnik uwagi uzyskamy.

Drukuj Ulubione

Przejdź do

Partnerzy

Reklama