Słownik pojęć

4P

Jedna z podstawowych koncepcji marketingu firmy i produktu. Opracowana przez Edmunda Jerome McCarthy’ego w 1960 r. Obejmuje cztery elementy: Produkt (Product), Cenę (Price), Dystrybucję/miejsce sprzedaży (Place), Promocję (Promotion). Koncepcja 4P cały czas ewoluuje, obecnie mówi się nawet o modelu 7P (dochodzą nam: Ludzie (People), Procesy (Processes), Dowody (Physical evidences)).

Drukuj Ulubione

Przejdź do

Partnerzy

Reklama