Dwie strony płynności finansowej. Faktoring sprzedażowy i zakupowy

ECOM_16_17.jpg
nr 16/2020

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

logo_credstep.jpg

Nawet z perspektywy laika, szeroko pojęty e-biznes dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z wymuszonym okolicznościami przeniesieniem działalności handlowej i usługowej do kanału online wiążą się zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz zmiany w zakresie podaży i dystrybucji. Nie są to bynajmniej chwilowe, przemijające trendy w gospodarce.

Chwilowym, przemijającym trendem w gospodarce nie jest również przyśpieszona cyfryzacja biznesu oraz nurt transformacyjny zwany „go remote”. Ten ostatni polega na takim ustrukturyzowaniu działalności firmy, aby zapewnić i kontrolować prawidłowy przebieg jej podstawowych procesów wewnętrznych i zewnętrznych „na odległość”. Chodzi o wykorzystanie zdalnych kanałów komunikacji, w tym trybu „home office”, bez stacjonarnego skupiania wszystkich zasobów firmowych (włącznie z osobowymi) w jednym miejscu i w jednym czasie. To, co wcześniej było w gospodarce swoistą awangardą lub chlubnym przejawem tzw. innowacyjności (a owa innowacyjność swoją drogą była bodajże najbardziej zdewaluowanym terminem we współczesnej narracji ekonomicznej), w czasach COVID-19 stało się oznaką biznesowego survivalu oraz warunkiem sine qua non dla dalszego bytu firmy w radykalnie zmienionych uwarunkowaniach.

Lekcja przetrwania

Nie łudźmy się jednak, że każde przedsiębiorstwo zdoła odrobić lekcję przetrwania na rynku, zwieńczoną pozytywną oceną. Polscy przedsiębiorcy nigdy nie mogli czuć się zbyt pewni, co do długofalowej stabilności biznesu zarówno własnego, jak i swoich kontrahentów i klientów. Obecnie pojawia się pogląd, iż wskaźnik niewypłacalności przedsiębiorstw będzie rósł, i to pomimo form pomocowych, implementowanych przez rząd, podczas gdy średni okres dochodzenia roszczeń też niestety drastycznie się wydłuża. Element ryzyka w rozliczeniach handlowych z klientami firmowymi nabiera aktualnie na znaczeniu. Jedna duża, a niezapłacona faktura może wstrząsnąć równowagą przedsiębiorstwa. Mając na uwadze jedno z praw Murphy’ego, zgodnie z którym najpiękniejsze, najbardziej dochodowe deale pozostają jedynie na papierze, ale rzadko pomyślnie ziszczają się w rzeczywistości, zadajmy sobie pytanie: Jak uchronić własną firmę przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta?

Dostęp do bezpłatnego artykułu, możliwy jest po pozostawieniu adres e-mail wraz ze zgodą reklamową.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 16/2020

Klient nie/rentowny. Jak badać rentowność klientów według kanałów sprzedaży?

CiRZ_250_29.jpg

Badanie rentowności klientów jest istotnym zagadnieniem w przedsiębiorstwach, w szczególności w sytuacji, w której danemu klientowi oferowane są preferencyjne ceny. Może się zdarzyć wówczas, że choć pozornie marża uzyskiwana we współpracy z danym klientem pozostaje na akceptowalnym poziomie, to po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z obsługą danego klienta okaże się, że jest to klient nierentowny dla przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 16/2020

Webinary ‑ kluczowe w e‑sprzedaży

ECOM_16_67.jpg
  • Jak zdobyć odbiorców, którzy wezmą udział w webinarium?
  • Jak zaplanować promocję webinarium?
  • Z jakich narzędzi skorzystać w zależności od potrzeb?
Czytaj więcej

KREDYT KUPIECKI ‑ ciekawe finansowanie czy biznesowy risky fun?

ECOM_16_13.jpg
  • Czym jest kredyt handlowy?
  • Warto skorzystać, czy może jednak nie?
  • Dlaczego to ważna część zdrowej, rynkowej gry?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama