Rękojmia w handlu elektronicznym

ECOM_13_74.jpg
nr 13/2019

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

logo_answer.jpg
 • Kiedy można skorzystać z rękojmi?
 • Jakie uprawnienia przysługują kupującemu?
 • Jakie zapisy w regulaminach sklepów internetowych są niedozwolone i nie wiążą konsumenta?

Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji w ramach rękojmi. W taki sposób dochodzi od sprzedającego odpowiedzialności w związku z wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru. Z tytułu rękojmi strony mogą odpowiedzialność rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych przez ustawodawcę. W handlu elektronicznym ważną rolę odgrywa treść regulaminów sklepów internetowych lub innych platform sprzedażowych. Na ograniczenia odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności szczególną uwagę powinni zwracać kupujący będący przedsiębiorcami.

Wada fizyczna

Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, jeżeli:

 1. towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 2. towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 3. towar nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia
 4. towar został kupującemu wydany w stanie niezupełnym
 5. towar ma wadę fizyczną w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedającego lub osobę trzecią, za którą sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedającego

Wada prawna

Wada prawna towaru dotyczy własności towaru i jej ograniczeń. Wady prawne obejmują takie sytuacje, jak:

 1. towar stanowi własność osoby trzeciej
 2. towar jest obciążony prawem osoby trzeciej
 3. istnieją ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

Żądania kupującego

Rękojmia stanowi ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń. W sytuacji wystąpienia wady kupujący może złożyć do sprzedającego reklamację i zażądać:

 1. wymiany towaru na nowy
 2. naprawy towaru
 3. obniżenia ceny
 4. odstąpienia od umowy w przypadku wady istotnej

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Działalność B+R w sektorze technologii informatycznych

ECOM_16_74.jpg

IT jest dziedziną, która nieustannie ewoluuje, jednak ze względu na specyfikę działań prowadzących do wprowadzenia innowacji, polegającą w przeważającej mierze na pracy, której rezultaty są niematerialne, niezwykle trudno określić, które działania realizowane w IT stanowią działalność badawczo-rozwojową (B+R), a które są regularnymi działaniami o charakterze nieinnowacyjnym.

Czytaj więcej

Domena a znak towarowy

ECOM_15_75.jpg
 • Dlaczego tak istotna jest ochrona prawna oznaczenia przedsiębiorstwa?
 • Na czym polega cybersquatting, typosquatting i cyberwildcatting?
 • Jakie oznaczenie domeny nie uzyska prawa ochronnego na znak towarowy?
Czytaj więcej

Rozliczanie prezentów i gratisów w e‑sklepie

ECOM_14_76.jpg
 • Czym są prezenty o małej wartości i próbki na gruncie ustawy o VAT?
 • Jaka jest maksymalna wartość prezentu, który można przekazać klientowi bez płacenia podatku?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby móc przekazać nieopodatkowane prezenty i gratisy?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama