• Kiedy można skorzystać z rękojmi?
 • Jakie uprawnienia przysługują kupującemu?
 • Jakie zapisy w regulaminach sklepów internetowych są niedozwolone i nie wiążą konsumenta?
Rękojmia w handlu elektronicznym

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

ANSWER Wojciechowski i Partnerzy

Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji w ramach rękojmi. W taki sposób dochodzi od sprzedającego odpowiedzialności w związku z wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru. Z tytułu rękojmi strony mogą odpowiedzialność rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych przez ustawodawcę. W handlu elektronicznym ważną rolę odgrywa treść regulaminów sklepów internetowych lub innych platform sprzedażowych. Na ograniczenia odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności szczególną uwagę powinni zwracać kupujący będący przedsiębiorcami.

Wada fizyczna

Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, jeżeli:

 1. towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 2. towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 3. towar nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia
 4. towar został kupującemu wydany w stanie niezupełnym
 5. towar ma wadę fizyczną w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedającego lub osobę trzecią, za którą sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedającego

Wada prawna

Wada prawna towaru dotyczy własności towaru i jej ograniczeń. Wady prawne obejmują takie sytuacje, jak:

 1. towar stanowi własność osoby trzeciej
 2. towar jest obciążony prawem osoby trzeciej
 3. istnieją ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

Żądania kupującego

Rękojmia stanowi ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń. W sytuacji wystąpienia wady kupujący może złożyć do sprzedającego reklamację i zażądać:

 1. wymiany towaru na nowy
 2. naprawy towaru
 3. obniżenia ceny
 4. odstąpienia od umowy w przypadku wady istotnej

Pozostałe 82% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz też zobaczyć ten artykuł i wiele innych w naszym portalu Sprzedaz 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Kiedy i jak zgłaszać naruszenia na AliExpress?

Kiedy i jak zgłaszać naruszenia na AliExpress?

Internetowe platformy handlu elektronicznego, posiadające miliony użytkowników na całym świecie, bez wątpienia stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów codzienności XXI wieku. Niestety, mimo wielu niezaprzeczalnych zalet, mogą być one wykorzystywane również w celach niegodziwych, w szczególności jako miejsce sprzedaży podrobionych towarów. Problem ten dotyczy także popularnej w naszym kraju chińskiej platformy AliExpress, na której nietrudno natrafić na ogłoszenia oferujące podróbki, promowane często za pomocą zdjęć „żywcem” skopiowanych z oryginalnego sklepu internetowego.

Czytaj więcej

Cyrkulacja dokumentów w firmie

Cyrkulacja dokumentów w firmie

Cyrkulacja dokumentów (inaczej cykl życia dokumentów w firmie) to proces tworzenia lub wpływu dokumentu do firmy, jego przetwarzania, archiwizowania, a na końcu usuwania. O ile przy tym pierwsze z dwóch wymienionych czynności są dość często omawiane w rozmaitych publikacjach i zainteresowani najpewniej podjęli już czynności do ich zabezpieczenia, to często pomijana jest kwestia ostatnich etapów obiegu dokumentów – archiwizacji i usuwania danych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama