Rękojmia w handlu elektronicznym

ECOM_13_74.jpg
nr 13/2019

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

logo_answer.jpg
 • Kiedy można skorzystać z rękojmi?
 • Jakie uprawnienia przysługują kupującemu?
 • Jakie zapisy w regulaminach sklepów internetowych są niedozwolone i nie wiążą konsumenta?

Kupujący jest uprawniony do składania reklamacji w ramach rękojmi. W taki sposób dochodzi od sprzedającego odpowiedzialności w związku z wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru. Z tytułu rękojmi strony mogą odpowiedzialność rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych przez ustawodawcę. W handlu elektronicznym ważną rolę odgrywa treść regulaminów sklepów internetowych lub innych platform sprzedażowych. Na ograniczenia odpowiedzialności lub wyłączenie odpowiedzialności szczególną uwagę powinni zwracać kupujący będący przedsiębiorcami.

Wada fizyczna

Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, jeżeli:

 1. towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 2. towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 3. towar nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia
 4. towar został kupującemu wydany w stanie niezupełnym
 5. towar ma wadę fizyczną w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedającego lub osobę trzecią, za którą sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedającego

Wada prawna

Wada prawna towaru dotyczy własności towaru i jej ograniczeń. Wady prawne obejmują takie sytuacje, jak:

 1. towar stanowi własność osoby trzeciej
 2. towar jest obciążony prawem osoby trzeciej
 3. istnieją ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

Żądania kupującego

Rękojmia stanowi ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń. W sytuacji wystąpienia wady kupujący może złożyć do sprzedającego reklamację i zażądać:

 1. wymiany towaru na nowy
 2. naprawy towaru
 3. obniżenia ceny
 4. odstąpienia od umowy w przypadku wady istotnej

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Rozliczanie prezentów i gratisów w e‑sklepie

ECOM_14_76.jpg
 • Czym są prezenty o małej wartości i próbki na gruncie ustawy o VAT?
 • Jaka jest maksymalna wartość prezentu, który można przekazać klientowi bez płacenia podatku?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby móc przekazać nieopodatkowane prezenty i gratisy?
Czytaj więcej

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

ECOM_14_72.jpg
 • W jakich przypadkach przedsiębiorca uzyska ochronę jak konsument?
 • Czy przedsiębiorca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy?
 • Jakie obowiązki będą mieć sprzedający w związku z przyznaniem przedsiębiorcom ochrony konsumenckiej?
Czytaj więcej

Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

ECOM_14_68.jpg
 • Czym jest procedura MOSS?
 • Kto może skorzystać z rozliczania VAT w ramach procedury MOSS?
 • Jakie są uproszczenia dla najmniejszych przedsiębiorców?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama