Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS

ECOM_14_68.jpg
nr 14/2020

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

logo_ecovis.jpg
 • Czym jest procedura MOSS?
 • Kto może skorzystać z rozliczania VAT w ramach procedury MOSS?
 • Jakie są uproszczenia dla najmniejszych przedsiębiorców?

System MOSS (Mini One Stop Shop), czyli mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT – to mechanizm ułatwiający rozliczanie podatku VAT należnego w różnych krajach UE w jednym kraju UE.

Mini One Stop Shop wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. i umożliwia podatnikom świadczącym usługi telekomunikacyjne, usługi nadawania programów telewizyjnych i radiowych oraz usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają oni siedziby. Rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu tych dostaw odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego w państwie członkowskim, w którym są one zidentyfikowane. Procedura ta jest fakultatywna i stanowi środek upraszczający w związku ze zmianą zasad dotyczących miejsca świadczenia usług w zakresie VAT, ponieważ dostawa odbywa się w państwie członkowskim nabywcy, a nie w państwie członkowskim dostawcy (odstępstwo od tej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do dostaw dokonywanych przez niektórych podatników, których odpowiedni roczny obrót nie przekracza 10 000 EUR). Procedura ta pozwala tym podatnikom uniknąć rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji.

W praktyce, zgodnie z systemem, podatnik zarejestrowany w minipunkcie kompleksowej obsługi w państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) składa kwartalne deklaracje VAT, sporządzane co kwartał w mini punkcie kompleksowej obsługi, zawierające szczegółowe informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w innych państwach członkowskich [państwo(-a) członkowskie konsumpcji], wraz z należnym podatkiem VAT]. Deklaracje te wraz z zapłaconym podatkiem VAT są następnie przekazywane przez państwo członkowskie identyfikacji do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji za pośrednictwem bezpiecznej sieci łączności.

Deklaracje VAT składane w ramach systemu MOSS stanowią uzupełnienie deklaracji VAT, które podatnik przekazuje swojemu państwu członkowskiemu w ramach swoich krajowych obowiązków w zakresie podatku VAT.

Dostępne procedury MOSS

W ramach systemu MOSS istnieją dwa rodzaje procedur:

 • procedura unijna dla przedsiębiorstw mających siedzibę w UE lub z przynajmniej jeden oddział w jednym z krajów UE,
 • procedura nieunijna dla przedsiębiorstw niemających siedziby w UE ani niemających żadnego oddziału w UE.

Podatnik, który zdecyduje się skorzystać z usługi Mini One Stop Shop, jest zobowiązany do zarejestrowania się w państwie członkowskim identyfikacji. W przypadku procedury unijnej jest to państwo członkowskie, w którym podatnik ma siedzibę działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik nie ma siedziby działalności gospodarczej w UE, jest to państwo członkowskie, w którym ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik ma więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE, ma on prawo wyboru jednego z tych państw członkowskich jako państwa członkowskiego identyfikacji. Jest to jedyna sytuacja, w której podatnik może wybrać państwo członkowskie identyfikacji w ramach procedury unijnej, a podatnik jest związany tą decyzją w roku kalendarzowym, w którym podejmuje tę decyzję, plus dwa kolejne lata kalendarzowe.

We wszystkich przypadkach w ramach systemu unijnego podatnik będzie identyfikowany w minipunkcie kompleksowej obsługi, posiadającym ten sam indywidualny numer identyfikacyjny VAT, pod którym jest identyfikowany w krajowych deklaracjach VAT.

W przypadku systemu pozaunijnego podatnik (który nie posiada ani przedsiębiorstwa, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE) może wybrać dowolne państwo członkowskie jako państwo członkowskie identyfikacji. To państwo członkowskie przydzieli podatnikowi indywidualny numer identyfikacyjny VAT (w formacie EUxxxyyyyyz).

Od dnia 1 stycznia 2019 r. podatnik spoza UE, który jest zarejestrowany do celów podatku VAT lub musi być zarejestrowany do celów podatku VAT w UE, ale nie ma tam siedziby, może korzystać z systemu pozaunijnego. Podatnik ten nie może jednak korzystać z procedury unijnej (ponieważ nie ma siedziby w UE). Do dnia 31 grudnia 2018 r. takie przedsiębiorstwo zobowiązane było do rejestracji i rozliczania podatku VAT w każdym państwie członkowskim, w którym ma klienta, na rzecz którego świadczone są dane usługi.

W obu przypadkach (procedura unijna i pozaunijna) podatnik może mieć tylko jedno państwo członkowskie identyfikacji, a wszystkie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami w państwie członkowskim, w którym nie ma siedziby, muszą być zgłaszane za pośrednictwem minipunktu kompleksowej obsługi, jeżeli podatnik zdecyduje się skorzystać z minipunktu kompleksowej obsługi.

Zgodnie z systemem unijnym podatnikiem jest przedsiębiorstwo (czy to przedsiębiorstwo, spółka osobowa czy właściciel indywidualny), które ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE. Podatnik nie może korzystać z punktu kompleksowej obsługi w odniesieniu do dostaw dokonywanych w żadnym państwie członkowskim, w którym ma siedzibę (przedsiębiorstwo lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

Zgodnie z systemem pozaunijnym podatnik jest przedsiębiorstwem (czy to spółką, spółką osobową lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek), które nie prowadzi działalności gospodarczej w UE ani nie posiada tam stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Identyfikacja lub wymóg identyfikacji do celów podatku VAT w UE nie uniemożliwia podatnikowi korzystania z miniaturowego punktu kompleksowej obsługi.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Domena a znak towarowy

ECOM_15_75.jpg
 • Dlaczego tak istotna jest ochrona prawna oznaczenia przedsiębiorstwa?
 • Na czym polega cybersquatting, typosquatting i cyberwildcatting?
 • Jakie oznaczenie domeny nie uzyska prawa ochronnego na znak towarowy?
Czytaj więcej

Rozliczanie prezentów i gratisów w e‑sklepie

ECOM_14_76.jpg
 • Czym są prezenty o małej wartości i próbki na gruncie ustawy o VAT?
 • Jaka jest maksymalna wartość prezentu, który można przekazać klientowi bez płacenia podatku?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby móc przekazać nieopodatkowane prezenty i gratisy?
Czytaj więcej

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

ECOM_14_72.jpg
 • W jakich przypadkach przedsiębiorca uzyska ochronę jak konsument?
 • Czy przedsiębiorca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy?
 • Jakie obowiązki będą mieć sprzedający w związku z przyznaniem przedsiębiorcom ochrony konsumenckiej?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama