Nieuczciwa konkurencja

ECOM_12_83.jpg
no. 12/2019

The material was created in cooperation with a partner:

logo_answer.jpg
 • Na czym polega nieuczciwa konkurencja w e-commerce?
 • W jaki sposób bronić się przed nieuczciwą konkurencją?
 • Czy warto zarejestrować znak towarowy?

Przedsiębiorcy prześcigają się w tworzeniu jak najbardziej interesujących ofert. Dążąc do pozyskania klientów podejmują szereg działań mających nakłonić ich do skorzystania z oferowanych produktów i usług. Walka o klienta staje się coraz bardziej bezwzględna. Czasem opiera się na działaniach, które można uznać za nieuczciwą konkurencję.

Choć rozwój internetu w przeważającej mierze przyczynia się do wzrostu gospodarczego podmiotów działających online, niejednokrotnie prowadzi też do powstania mniej chlubnych zjawisk, których występowanie narusza prawa własności intelektualnej innych podmiotów działających w branży e-commerce. Utrudnia im również nieskrępowany dostęp do rynku, czy prowadzi do rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie. Wszystkie te działania można objąć pojęciem czynu nieuczciwej konkurencji jako działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Nie ulega jednak wątpliwości, że nie tylko przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji regulują problematykę ochrony e-przedsiębiorcy przed bezprawnymi działaniami konkurentów. Ochrona ta bowiem wynika także z innych przepisów, choćby z prawa cywilnego w zakresie ochrony prawa do firmy, czy prawa własności przemysłowej w zakresie ochrony znaku towarowego. Dlatego także i w tych regulacjach będziemy poszukiwać ochrony dla szerzących się deliktów internetowych.

1.  Typosquatting

W środowisku cyfrowym głównym nośnikiem informacji o samym przedsiębiorcy jest jego strona internetowa. Narzędziem, które kieruje do strony jest przypisana do niej domena. To właśnie domeny najczęściej kojarzone są z nazwami własnymi firm lub produktami. Typosquatting związany jest z nieuczciwym rejestrowaniem domeny internetowej poprzez wykorzystanie w domenie znaku towarowego o podobnie brzmiącej nazwie do nazwy konkurenta. Istniejące, choć drobne różnice w nazwie domeny, zwykle sprowadzające się do literówek czy błędów przystankowych, mają na celu przechwycić ruch użytkownika internetu, a tym samym potencjalnego klienta, kierując go na inne serwisy naruszyciela, czy promowane przez niego strony z reklamami, zwiększając tym samym ruch na jego stronie i niejednokrotnie przyczyniając się do uzyskania przez niego korzyści finansowych. Przykłady takich działań można by mnożyć.

Przykłady:

 • Firma konkurencyjna dla spółki Microsoft zarejestrowała domenę misrosoft.com, różniącą się od oryginalnej nazwy jedną literą „s”.
 • Serwis sprzedający bieliznę konkurencyjny dla sklepu intymna.pl dodał do tej nazwy przedrostek e-, nasuwający na myśl jedynie odmienny sposób prowadzenia działalności przez ten sam sklep.
 • Przedsiębiorca zarejestrował domeny www.nekermann.pl, www.neckerman.pl, www.nekerman.pl łudząco podobne do nazwy Neckermann.

Polskie sądy nie pozostawiają nieuczciwym przedsiębiorcom złudzeń, że: „Korzystanie przez pozwanego [tu: naruszyciela] z adresu domeny internetowej łudząco podobnego do adresu powoda oraz jego firmy można racjonalnie wytłumaczyć jedynie zamiarem wprowadzenia w błąd części użytkowników internetu, poszukujących informacji o usługach strony powodowej i przekierowaniu ruchu internetowego na strony zawierające informacje o usługach pozwanej spółki. Takie działanie jest nieuczciwe i wykracza poza przyjęte, dopuszczalne sposoby informowania o konkurencyjnych usługach. Zachowanie to godzi przy tym zarówno w interes powoda jako przedsiębiorcy (kierując część zainteresowania na strony konkurencyjnego przedsiębiorcy), jak i klientów powoda, którzy nieświadomie mogą uzyskać informacje o usługach pozwanego i skorzystać z nich, pozostając w błędnym przekonaniu, że są to usługi świadczone przez powoda”1.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

E‑płatności: silne uwierzytelnienie klienta

ECOM_11_74.jpg
 • Czym jest silne uwierzytelnianie klienta w świetle nowych Standardów Technicznych?
 • Na czym polega nowy standard EMV 3DS 2.0, usprawniający e-płatności?
 • Jak nowe Standardy Techniczne wpływają na działalność e-sprzedawców w zakresie usług płatniczych?
Read more
On-line only no. 11/2019

Sprzedaż transgraniczna a RODO

 • Jakie obowiązki ciążą na e-sprzedających jako administratorach danych osobowych w związku ze sprzedażą na terenie UE?
 • Jak sprzedający może poradzić sobie z transferem danych osobowych klientów poza UE?
 • Kiedy podmiot danych może wyrazić zgodę na ich transfer poza UE?
Read more

Koniec geoblokowania

ECOM_10_74.jpg
 • Jakie podmioty objęte są ochroną przed geoblokowaniem?
 • Kiedy można klienta przekierować do alternatywnej wersji interfejsu internetowego?
 • W jaki sposób geoblokowanie wpłynie na warunki transakcji płatniczych?
Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement