Koniec geoblokowania

ECOM_10_74.jpg
no. 10/2019

The material was created in cooperation with a partner:

logo_answer.jpg
 • Jakie podmioty objęte są ochroną przed geoblokowaniem?
 • Kiedy można klienta przekierować do alternatywnej wersji interfejsu internetowego?
 • W jaki sposób geoblokowanie wpłynie na warunki transakcji płatniczych?

ienci poszukując konkretnego produktu lub usługi coraz częściej korzystają ze sklepów internetowych znajdujących się na terytorium innego kraju niż ten, w którym zamieszkują. Dotąd wielu e-sprzedawców blokowało możliwość zakupów z uwagi na miejsce zamieszkania klienta. Nierzadko ten sam towar oferowany był w różnych cenach – w zależności od tego, z którego państwa członkowskiego Unii Europejskiej klient wszedł na stronę sklepu. Podobnie różnicowano warunki płatności. Od 3 grudnia 2018 r. takie praktyki są zakazane.

Geoblokowanie polega nie tylko na ograniczaniu lub odbieraniu zagranicznemu klientowi możliwości korzystania ze sklepu internetowego, ale także na stosowaniu w relacji z nim odmiennych warunków sprzedaży, w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi. Zakaz tego typu działań wprowadziło przyjęte przez Parlament Europejski rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (dalej: „RozpBlokGeo”), które weszło w życie 3 grudnia 2018 r.

Celem rozporządzenia jest rozwiązanie problemu nieuzasadnionego blokowania geograficznego przez likwidację niektórych przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, nakładając obowiązek jednakowego traktowania unijnych klientów (w tym konsumentów i innych użytkowników końcowych) znajdujących się w tej samej sytuacji, bez względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności.

Zakaz blokowania dostępu do interfejsu internetowego

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie sklepów internetowych nie mogą ograniczać klientom dostępu do interfejsu internetowego. RozpBlokGeo definiuje interfejs internetowy bardzo szeroko jako „wszelkiego rodzaju oprogramowanie, w tym stronę internetową lub jej część oraz aplikacje, w tym aplikacje mobilne, obsługiwane przez handlowca1 lub na jego rzecz, które służą do zapewnienia klientom dostępu do towarów lub usług handlowca w celu zawarcia transakcji dotyczącej tych towarów lub usług”.

Bez względu na sposób e-sprzedaży (platforma sprzedażowa, tradycyjny sklep internetowy, aplikacja mobilna), sprzedający nie może, przy użyciu środków technicznych ani w żaden inny sposób, blokować lub ograniczać dostępu klienta ze względów związanych z przynależnością państwową, jego miejscem zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności. Analizując informacje o położeniu geograficznym klienta, sprzedawcy nie mogą uniemożliwiać czy ograniczać dostępu do swoich stron internetowych czy aplikacji mobilnych.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

E‑płatności: silne uwierzytelnienie klienta

ECOM_11_74.jpg
 • Czym jest silne uwierzytelnianie klienta w świetle nowych Standardów Technicznych?
 • Na czym polega nowy standard EMV 3DS 2.0, usprawniający e-płatności?
 • Jak nowe Standardy Techniczne wpływają na działalność e-sprzedawców w zakresie usług płatniczych?
Read more
On-line only no. 11/2019

Sprzedaż transgraniczna a RODO

 • Jakie obowiązki ciążą na e-sprzedających jako administratorach danych osobowych w związku ze sprzedażą na terenie UE?
 • Jak sprzedający może poradzić sobie z transferem danych osobowych klientów poza UE?
 • Kiedy podmiot danych może wyrazić zgodę na ich transfer poza UE?
Read more

Prawo autorskie w e-sklepie

ECOM_10_69.jpg
 • Na co należy zwrócić uwagę nabywając utwór stanowiący stronę internetową lub jej składową?
 • Czy można bez przeszkód kopiować opisy i fotografie produktów z innych stron internetowych?
 • Jakie są różnice między umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych a umową licencyjną i co oznaczają one dla właściciela e-sklepu?
Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Reklama