Koniec geoblokowania

ECOM_10_74.jpg
nr 10/2019

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

logo_answer.jpg
 • Jakie podmioty objęte są ochroną przed geoblokowaniem?
 • Kiedy można klienta przekierować do alternatywnej wersji interfejsu internetowego?
 • W jaki sposób geoblokowanie wpłynie na warunki transakcji płatniczych?

ienci poszukując konkretnego produktu lub usługi coraz częściej korzystają ze sklepów internetowych znajdujących się na terytorium innego kraju niż ten, w którym zamieszkują. Dotąd wielu e-sprzedawców blokowało możliwość zakupów z uwagi na miejsce zamieszkania klienta. Nierzadko ten sam towar oferowany był w różnych cenach – w zależności od tego, z którego państwa członkowskiego Unii Europejskiej klient wszedł na stronę sklepu. Podobnie różnicowano warunki płatności. Od 3 grudnia 2018 r. takie praktyki są zakazane.

Geoblokowanie polega nie tylko na ograniczaniu lub odbieraniu zagranicznemu klientowi możliwości korzystania ze sklepu internetowego, ale także na stosowaniu w relacji z nim odmiennych warunków sprzedaży, w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzi. Zakaz tego typu działań wprowadziło przyjęte przez Parlament Europejski rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (dalej: „RozpBlokGeo”), które weszło w życie 3 grudnia 2018 r.

Celem rozporządzenia jest rozwiązanie problemu nieuzasadnionego blokowania geograficznego przez likwidację niektórych przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, nakładając obowiązek jednakowego traktowania unijnych klientów (w tym konsumentów i innych użytkowników końcowych) znajdujących się w tej samej sytuacji, bez względu na ich przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności.

Zakaz blokowania dostępu do interfejsu internetowego

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie sklepów internetowych nie mogą ograniczać klientom dostępu do interfejsu internetowego. RozpBlokGeo definiuje interfejs internetowy bardzo szeroko jako „wszelkiego rodzaju oprogramowanie, w tym stronę internetową lub jej część oraz aplikacje, w tym aplikacje mobilne, obsługiwane przez handlowca1 lub na jego rzecz, które służą do zapewnienia klientom dostępu do towarów lub usług handlowca w celu zawarcia transakcji dotyczącej tych towarów lub usług”.

Bez względu na sposób e-sprzedaży (platforma sprzedażowa, tradycyjny sklep internetowy, aplikacja mobilna), sprzedający nie może, przy użyciu środków technicznych ani w żaden inny sposób, blokować lub ograniczać dostępu klienta ze względów związanych z przynależnością państwową, jego miejscem zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności. Analizując informacje o położeniu geograficznym klienta, sprzedawcy nie mogą uniemożliwiać czy ograniczać dostępu do swoich stron internetowych czy aplikacji mobilnych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Rękojmia w handlu elektronicznym

ECOM_13_74.jpg
 • Kiedy można skorzystać z rękojmi?
 • Jakie uprawnienia przysługują kupującemu?
 • Jakie zapisy w regulaminach sklepów internetowych są niedozwolone i nie wiążą konsumenta?
Czytaj więcej

Nieuczciwa konkurencja

ECOM_12_83.jpg
 • Na czym polega nieuczciwa konkurencja w e-commerce?
 • W jaki sposób bronić się przed nieuczciwą konkurencją?
 • Czy warto zarejestrować znak towarowy?
Czytaj więcej

E‑płatności: silne uwierzytelnienie klienta

ECOM_11_74.jpg
 • Czym jest silne uwierzytelnianie klienta w świetle nowych Standardów Technicznych?
 • Na czym polega nowy standard EMV 3DS 2.0, usprawniający e-płatności?
 • Jak nowe Standardy Techniczne wpływają na działalność e-sprzedawców w zakresie usług płatniczych?
Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama