Baza danych poszukiwana

Dariusz Tarabasz   E-commerce & Digital Marketing 4/2018 Tylko on-line
  • O czym należy pamiętać przed zakupem bazy danych, aby nie wpaść w pułapkę roszczeń klientów?
  • Jak sprawdzić, czy sprzedający ma prawo do sprzedaży bazy?
  • Kiedy warto rozważyć zakup gotowej bazy danych?

Budowa własnej bazy danych klientów, chociaż jest bez wątpienia rozwiązaniem najlepszym, to jednak bywa czasochłonna i często wymaga dużych nakładów sił i środków. Z różnych przyczyn nie zawsze możliwe jest stworzenie własnej bazy od podstaw. W takich sytuacjach jedno z możliwych rozwiązań to zakup gotowej bazy danych. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione ryzyka.

Zgodnie z legalną definicją baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Już z samej definicji wynika zatem, że istotny jest nakład pracy wykorzystany w celu zbudowania bazy. Z tego względu baza danych stanowi konkretną wartość, a osoba, która ją tworzy, może korzystać z ochrony prawnej. Prawo producenta do korzystania z danych zawartych w bazie danych nazywane jest w nauce prawem sui generis. Ochrona tego prawa nazywana jest natomiast potocznie „ochroną spoconego czoła” (nazwa ta nawiązuje do celu przyznania ochrony, tj. zagwarantowania, że nakład pracy na tworzenie bazy danych będzie miał konkretne przełożenie ekonomiczne). Oprócz tego należy mieć na względzie interesy i dobra osób trzecich, których dane zgromadzone w bazie danych mogą dotyczyć.

Przed podjęciem decyzji o zakupie trzeba dokładnie zweryfikować stan prawny konkretnej bazy danych. Często zdarza się, że dane wchodzące w skład bazy pozyskano w sposób sprzeczny z prawem. W takim przypadku należy liczyć się z roszczeniami osób trzecich. Jest to szczególnie istotne w przypadku baz danych zawierających dane osobowe oraz tych, które jednocześnie noszą cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Weryfikacja legalności i jakości

Zakup gotowej bazy danych jest bezpieczny, o ile można zweryfikować jej legalność i jakość. Baza danych, przy tworzeniu której nie uzyskano odpowiednich zgód, będzie obarczona wadą prawną. Zbywający powinien w tym przypadku wykazać, że albo stworzył bazę danych samodzielnie, albo nabył ją leganie od innego podmiotu. Ryzyko dotyczące zakupu baz danych związane jest przede wszystkim z legalnością ich pozyskiwania. Twórca bazy danych, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić z wieloma roszczeniami. Najistotniejsze z nich to domaganie się naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności odpowiedniego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z bazy danych. Oprócz tego można domagać się wydania uzyskanych korzyści i usunięcia skutków naruszenia.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Polecamy

Archiwum