E-paragrafy

ECOM_08_09.jpg

Reklamacja, zwrot, wymiana

Katarzyna Pośpiech-Białas (partner Kancelaria Prawna ANSWER Ostafi i Partnerzy)   E-commerce & Digital Marketing 8/2018 Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_answer.jpg
 • Jakie zapisy dotyczące procedury reklamacyjnej należy zawrzeć w regulaminie zgodnie z obowiązującym prawem?
 • Jakie prawa w zakresie reklamacji zakupionego towaru przysługują klientom--konsumentom, a jakie klientom-przedsiębiorcom?
 • Jakie roszczenia przysługują kupującym z tytułu wady rzeczy sprzedanej?
ECOM_7_03.jpg

RODO: działania marketingowe

Grzegorz Tukaj   E-commerce & Digital Marketing 7/2018 Tekst otwarty
 • O czym należy poinformować klientów, aby móc im legalnie przedstawić ofertę sprzedażową sprofilowaną według płci, miejsca zamieszkania czy wieku?
 • Jak prosić o zgodę marketingową, żeby spełnić wymagania RODO i nie odstraszyć potencjalnego klienta?
 • Jak realizować prawo do bycia zapomnianym, przenoszenia danych, sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania, by nie stracić możliwości wysyłania mailingów i prowadzenia promocji w inny sposób?
ECOM_7_8.jpg

Formularz zamówienia zgodnie z RODO

Katarzyna Pośpiech-Białas (partner Kancelaria Prawna ANSWER Ostafi i Partnerzy)   E-commerce & Digital Marketing 7/2018 Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_answer.jpg
 • Co musi zawierać formularz zamówienia, by można było wykorzystywać dane osobowe w kilku celach?
 • O czym należy poinformować klienta w formularzu zamówienia, aby uzyskać zgodę na działania marketingowe?
 • Kiedy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niepotrzebna?
ECOM_01_14.jpg

E‑sprzedaż w Unii Europejskiej

Marta Kwiatkowska-Cylke (partner Kancelaria Lubasz i Wspólnicy)   E-commerce & Digital Marketing 1/2017 Materiał powstał przy współpracy z partnerem logo_lubasziwspolnicy.jpg
 • Jakie prawo reguluje uprawnienia i obowiązki stron transakcji, w sytuacji gdy umowa zawierana jest między podmiotami pochodzącymi z różnych krajów?
 • Jakie zapisy należy uwzględnić w regulaminie sklepu, kierując swoją ofertę do klientów za granicą?
 • W jakim państwie i w jakiej stawce przedsiębiorca prowadzący sprzedaż transgraniczną zapłaci podatek VAT?

Archiwum