Jak zwiększyć dostarczalność e-maili?

CSA_logo.jpg
Tekst otwarty Tylko on-line nr 9/2018

Kiedy wysyłamy list, chcemy, aby znalazł się on w skrzynce pocztowej adresata. Listonosz zazwyczaj wykonuje to zadanie niezawodnie. W przypadku mailingów nie jest to aż tak oczywiste, gdyż przed elektroniczną skrzynką pocztową stoi na straży filtr antyspamowy operatora skrzynki pocztowej. Jak sobie z tym poradzić?

W zależności od ustawień filtru może się zdarzyć, że oczekiwane e-maile są oznaczane jako spam i przesuwane do folderu spamu. Ma to dwojakiego rodzaju konsekwencje dla nadawcy: jego e-mail nie jest dostarczany do pożądanego adresata, a co za tym idzie, jego reputacja maleje z każdym odrzuceniem jego wiadomości i tym samym zmniejsza jego potencjał dostarczalności. Jak nadawcy e-maili mogą ten problem ominąć?

Rozwiązaniem jest wpis na Białą listę CSA poprzedzony certyfikacją przez Certified Senders Alliance. Certified Senders Alliance (CSA) jest wspólnym projektem Stowarzyszenia Gospodarki Internetowej eco e.V. i Niemieckiego Stowarzyszenia Marketingu Dialogowego DDV, w którym bierze udział ponad 140 przedsiębiorstw. Nadawcy z Białej listy CSA są uznawani przez uczestniczących w projekcie operatorów skrzynek pocztowych za wiarygodnych, a ich e-maile są lepiej oceniane przez operatorów skrzynek pocztowych i filtrów antyspamowych, a nawet bywają dostarczane szybciej. Prawdopodobieństwo, że wysłane e-maile trafią bezpośrednio do adresata, znacznie wzrasta.

Kryteria wpisu na listę CSA

Kryteria CSA dla certyfikowanych nadawców masowych e-maili opierają się na zaostrzonych wytycznych europejskich, np. w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) i uwzględniają obowiązujące prawo międzynarodowe. Certyfikowani nadawcy spełniający kryteria CSA nie muszą obawiać się żadnych konsekwencji prawnych. Jeżeli jednak ktoś nie spełni kryteriów CSA i tym samym wykroczy przeciw istniejącym dobrym praktykom, zostanie ostrzeżony przez CSA i otrzyma konkretne zalecenia mające na celu zapewnienie zgodności jego działań z przepisami. To chroni dobrą reputację nadawcy i pomaga uniknąć skarg w przyszłości.

Kiedy na nadawcę wpłynie skarga…

Biuro Skarg Stowarzyszenia Gospodarki Internetowej eco e.V. przyjmuje skargi dotyczące wszelkich usług internetowych, także tych dotyczących treści niezgodnych z prawem i szkodliwych dla małoletnich. Jest członkiem międzynarodowej sieci infolinii INHOPE, do której należy ponad 45 biur skarg z ponad 40 krajów, mogących wymieniać się informacjami o skargach. Skargi przeciwko podmiotom z certyfikatem CSA są rozpatrywane wyłącznie przez Biuro Skarg eco e.V.

CSA ocenia biuletyny certyfikowanych nadawców. W przypadku wykrycia technicznych lub prawnych naruszeń przepisów CSA, nadawcy są o tym informowani i mogą w odpowiednim czasie podjąć środki zaradcze. Ponadto CSA zapewnia dalsze narzędzia kontroli, takie jak powiadamianie o wpadnięciu w pułapkę antyspamową (Spam Trap Hit). Pułapki spamu mogą umieścić nadawcę na Czarnej liście i wskazują na słabe punkty w zarządzaniu bazą adresów. Odpowiednie informacje umożliwiają certyfikowanym nadawcom podjęcie środków zaradczych na wczesnym stadium i zapobiegają ewentualnym szkodom dla ich reputacji w przyszłości.

Wymiana doświadczeń między nadawcami mailingów

CSA udostępnia marketerom, dostawcom usług pocztowych, operatorom filtrów antyspamowych i operatorom skrzynek pocztowych platformę, na której mogą oni omawiać aktualne wyzwania e-marketingu. Sztandarowym wydarzeniem tej wymiany doświadczeń jest coroczny międzynarodowy szczyt CSA Summit. Najbliższy odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. w Kolonii.

Więcej o certyfikacji CSA: https://certified-senders.org/wp-content/uploads/2018/10/Why-CSA-certification-pays-off.pdf.

Więcej o CSA Summit: https://summit.certified-senders.eu.

Zobacz również

Pierwsze kroki w e‑commerce

ECOM_9_3.jpg
  • Od czego zacząć wdrażanie e-commerce w firmie?
  • Jak się przygotować do tego procesu?
  • Na co zwrócić uwagę podczas wdrażania w firmie nowego kanału sprzedaży?
Czytaj więcej

Plan wdrożenia e‑commerce

ECOM_9_8.jpg
  • Jak przygotować się do wdrożenia systemu e-commerce w firmie?
  • Jak zaplanować działania, aby cały projekt przebiegł sprawnie?
  • Ile czasu przewidzieć w harmonogramie na realizację poszczególnych etapów?
Czytaj więcej

Połączyć online z offline

ECOM_9_13.jpg
  • Jakie wyzwania stoją przed firmą podczas łączenia wielu kanałów sprzedaży?
  • Jak integrować procesy online i offline, aby klient miał spójne doświadczenia, niezależnie od kanału, w którym dokonuje zakupu?
  • W jaki sposób radzić sobie ze zjawiskiem ROPO i odwróconego ROPO, wykorzystując je do zwiększenia sprzedaży?
Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama