Autorzy

Kamila Kozera

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym przeprowadza procedury przekształceń własnościowych, połączeń, podziałów i akwizycji przedsiębiorstw oraz postępowania w zakresie nieuczciwej konkurencji. Doradza podmiotom działającym w branży internetowej ze szczególnym naciskiem na ochronę praw własności przemysłowej, problematykę konsumencką, ochronę danych osobowych oraz odpowiedzialność podmiotów prowadzących handel elektroniczny.

Artykuły

Toolbox

Przejdź do

Partnerzy

Reklama