Autorzy

Brał udział i kierował projektami z zakresu standardów GS1, ADC, traceability, cash handling. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych i kilka szkoleniowych. Specjalizuje się w doradztwie w zastosowaniu standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych GS1 w procesach logistycznych, analizie wymagań związanych z funkcjonalnością traceability, analizie procesów biznesowych. Aktualnie pracuje jako konsultant w firmie SMART Project.

Artykuły

Przejdź do

Partnerzy

Reklama