Autor

Artur Wojczal

CEO & SEO Manager w agencji Widoczni. Ma ponad 18-letnie doświad- czenie w marketingu in- ternetowym (specjalizuje się w SEO). W 1999 roku założył agencję Widoczni, a w 2016 r. pierwsze w Polsce Centrum Marketingu Internetowego. Pomaga rozwijać sprzedaż biznesów onli- ne, realizując skuteczne i zyskowne kampanie internetowe.

Artykuły

Archiwum