E-sprzedaż

Digital marketing

E-logistyka

E-technologie

E-paragrafy

ECOM_01_14.jpg

E-sprzedaż w Unii Europejskiej

  • Jakie prawo reguluje uprawnienia i obowiązki stron transakcji, w sytuacji gdy umowa zawierana jest między podmiotami pochodzącymi z różnych krajów?
  • Jakie zapisy należy uwzględnić w regulaminie sklepu, kierując swoją ofertę do klientów za granicą?
  • W jakim państwie i w jakiej stawce przedsiębiorca prowadzący sprzedaż transgraniczną zapłaci podatek VAT?

Archiwum